Tehy on vahva jäsentensä etuja valvova ammattiliitto. Tehyläisillä on rohkeutta toimia ja tehdä uusia aloitteita. Yhdessä olemme enemmän.

 

  • Iso ammattiliitto pystyy vaikuttamaan laaja-alaisesti jäsentensä etuihin. Tehyllä on kattavat sopimukset eri sopimusaloilla. Korkea järjestäytymisaste on uskottavan edunvalvonnan perusta, niin ammattiosasto- kuin liittotasollakin. Ammattiliitot ovat saavuttaneet paljon etuja, mm. vuosilomat ja oikeuden äitiyslomaan.
  • Tehyläiset työskentelevät sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla. Jäseninä on lähihoitajia, sairaanhoitajia, bioanalyytikkoja, fysioterapeutteja, suuhygienistejä, sosionomeja, kätilöitä, ensihoitajia, lastenhoitajia jne. Työpaikkoja on sairaaloista yksityisiin lastensuojelulaitoksiin.
  • Ammattiosasto yhdistää saman työnantajan palveluksessa olevat ja saman alueen tehyläiset. Ammattiosaston rooli on merkittävä, sillä työn kehittäminen ja edunvalvonta painottuu entistä enemmän työpaikoille.
  • Ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä edustaa työpaikalla luottamusmies, jonka he ovat valinneet keskuudestaan. Luottamusmies neuvottelee, sopii, sovittelee ja välittää tietoa työnantajan ja työntekijöiden välillä. Luottamusmies palvelee vain oman ammattiliittonsa jäseniä.
  •  Tehy kouluttaa jäseniään ja aktiivejaan monenlaisilla kursseilla. Tehyn koulutusten tavoitteena on antaa luottamustehtävissä toimiville jäsenilleen ne tiedot ja taidot, joita he tarvitsevat tehtäviensä hoitamisessa. Tavoitteena on myös tukea ja motivoida heitä tehtävissään. Koulutus on monipuolista, kattavaa, suunnitelmallista ja ajankohtaista sekä sisällöllisesti että menetelmällisesti. Se reagoi joustavasti ajankohtaisiin ja tuleviin haasteisiin.
  • Tehyn jäsen saa työhönsä liittyvää asiantuntija- ja oikeudellista apua. Tehyn omat lakimiehet ovat perehtyneet työoikeuteen että sosiaali-ja terveysalaan. Tehy myös vastaa oikeudenkäynti kuluista.   
  • Tehyn kautta jäsenet saavat monia matka- ja loma-alennuksia. Katso tarkemmat jäsenedut täältä.
  • Palkkatyössä olevan Tehyn ammattiosaston jäsenen jäsenmaksu on 1,1 % bruttopalkasta. Jäsen antaa työnantajalle valtakirjan periä jäsenmaksun suoraan palkastaan. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

 

        LIITY TEHYYN TÄSTÄ!