Ammattiosastomme

Tehy ry

Tehy on Suomen suurin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattiliitto.
Tehy on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan tutkinnon suorittaneiden alalla työskentelevien sekä alalle opiskelevien ammattijärjestö.
Tehy on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsen. Tehy on suurin STTK:n liitoista noin 160 000 jäsentä.

Tehyn tehtävänä on:

  • valvoa ja parantaa jäsentensä taloudellista asemaa,
  • valvoa ja parantaa palvelussuhteen ehtoja ja ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja,
  • toimia työolosuhteiden kehittämiseksi ja
  • osallistua koulutuksen, ammattitaidon ja terveyden-, sosiaali- ja kasvatusalan kehittämiseen
  • jäsenten keskinäisen yhteenkuuluvuuden lisääminen


Tehyläiset toimivat kaikentasoisissa tehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
Tehy yhdistää terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan tutkinnon suorittaneet ja alalle opiskelevat yhteiseen ammatti- ja etujärjestöön ja edistää heidän keskinäistä yhteenkuuluvuuttaan.
Tehyyn kuuluu yhdeksän ammatillista yhteistyöjäsenjärjestöä sekä ammatillisia jaostoja, jotka edistävät jäsentensä ammatillista toimintaa.

Tehyn toiminnan perustana on yli 300 ammattiosastoa, jotka hoitavat mm. paikallista edunvalvontaa. Kaikki tehyläiset kuuluvat ammattiosastoihin (= ao) tai Tehyn opiskelijayhdistykseen. Ammattiosastot yhdistävät saman työnantajan palveluksessa olevat ja saman alueen tehyläiset.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen, Espoon ja Kauniaisten kaupunkien, Kirkkonummen ja Siuntion kuntien palveluksessa työskentelevät Tehyläiset kuuluvat Tehyn Espoon seudun ammattiosasto ry:n

Voit liittyä TEHYyn täällä.